தமிழ் தீய ஆவி யின் அர்த்தம்

தீய ஆவி

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    மனிதரின் மனங்களை மாற்றக்கூடிய தீய சக்தியான சாத்தான்.