தமிழ் தர யின் அர்த்தம்

தர

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (கணிதத்தில்) பெருக்கல் குறி.

தமிழ் தீர யின் அர்த்தம்

தீர

வினையடை

 • 1

  ஒன்றுவிடாமல் எல்லாவற்றையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு; முற்றிலும்.

தமிழ் தீர் யின் அர்த்தம்

தீர்

வினைச்சொல்தீர, தீர்ந்து, தீர்க்க, தீர்த்து

 • 1

  (ஒரு பொருளை உபயோகத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டே இருப்பதால்) இல்லாமல் போதல்.

  ‘சர்க்கரை தீர்ந்துவிட்டது; வாங்க வேண்டும்’
  ‘கொண்டுவந்த பணமெல்லாம் தீர்ந்து விட்டதா?’

 • 2

  (பிரச்சினை, சண்டை, வேலை முதலியவை) முடிவுக்கு வருதல்; முடிதல்.

  ‘பிரச்சினை தீர்ந்து சமரசமாகிவிட்டார்கள்’
  ‘வீட்டு வேலை தீராத வேலை’
  ‘கடல் நீர் இறைத்துத் தீருமா?’

 • 3

  (பசி, களைப்பு அல்லது ஏக்கம், கவலை, பயம் போன்ற உணர்வுகள்) நீங்குதல்.

  ‘உன் சந்தேகம் தீர்ந்ததா?’
  ‘பசி தீரச் சாப்பிட்டுவிட்டுத் தூங்கினேன்’

 • 4

  (நோய்) குணமாதல்.

  ‘எந்த மருந்து சாப்பிட்டாலும் இந்த மனநோய் தீராது’
  ‘மருத்துவர் தந்த மருந்தால் வயிற்று வலி முழுவதுமாகத் தீர்ந்துவிட்டது’

 • 5

  (ஒருவரின் பொறுப்பு, கடமை போன்றவை) நிறைவடைதல்.

  ‘உன்னைப் பத்திரமாக உன் பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டேன். என் பொறுப்பு தீர்ந்தது’
  ‘அவனுக்குத் திருமணம் செய்துவைத்துவிட்டால் என் கடமை தீர்ந்துவிடும்’

 • 6

  (ஒன்றைப் பற்றிய குழப்பம், மர்மம் போன்றவை) தெளிவாதல்.

  ‘இப்போதாவது உன் குழப்பம் தீர்ந்ததா?’
  ‘அவருடைய சாவு பற்றிய மர்மம் இன்னும் தீரவில்லை’

 • 7

  (கடன்) அடைபடுதல்.

 • 8

  (இறந்தகால வடிவங்கள் மட்டும்) (மோசமான சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளும் ஒருவர்) கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுதல்.

தமிழ் தீர் யின் அர்த்தம்

தீர்

துணை வினைதீர, தீர்ந்து, தீர்க்க, தீர்த்து

 • 1

  முதன்மை வினை குறிப்பிடும் செயலை எப்படியும் செய்து முடிப்பது என்று உறுதியாக முடிவெடுப்பதைக் குறிப்பிடும் துணை வினை.

 • 2

  முதன்மை வினை குறிப்பிடும் செயலை நிர்ப்பந்தத்தின் பேரில் செய்ய வேண்டியதாக இருப்பதைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தும் துணை வினை.

  ‘அவருடைய வற்புறுத்தலின் காரணமாகச் சாப்பிட்டுத்தீர வேண்டியிருந்தது’

தமிழ் தீர் யின் அர்த்தம்

தீர்

வினைச்சொல்தீர, தீர்ந்து, தீர்க்க, தீர்த்து

 • 1

  (ஒரு பொருளை உபயோகத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டே இருப்பதன்மூலம்) இல்லாமல் ஆக்குதல்.

 • 2

  (பிரச்சினை, சண்டை முதலியவற்றை) முடிவுக்கு வரச் செய்தல்.

 • 3

  (பசி, வலி, கவலை, சந்தேகம் முதலியவற்றை) போக்குதல்.

 • 4

  (நோயை) குணமாக்குதல்.

 • 5

  (கடனை) அடைத்தல்.

  ‘அவனிடம் பட்ட கடனைத் தீர்க்க வீட்டை விற்றுவிட்டார்’

 • 6

  பேச்சு வழக்கு (பெரும்பாலும் தன் எதிரியை, வேண்டாதவரை) கொல்லுதல்.

  ‘காட்டிக்கொடுத்தவனைத் தீர்த்துவிட்டார்கள்’

 • 7

  கணிதம்
  கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டுக்குச் சரியான விடையைக் கண்டுபிடித்தல்.

  ‘3x+2y=13 என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்’

தமிழ் தீர் யின் அர்த்தம்

தீர்

துணை வினைதீர, தீர்ந்து, தீர்க்க, தீர்த்து

 • 1

  முதன்மை வினை குறிப்பிடும் செயல் அதிக அளவில் நிகழ்த்தப்பட்டது என்பதைக் குறிப்பிடும் துணை வினை.