தமிழ் தரணி யின் அர்த்தம்

தரணி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உலகம்.

    ‘தரணி எல்லாம் போற்றும் தலைவன்’