தமிழ் தர்பார் யின் அர்த்தம்

தர்பார்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அரசர் அல்லது அரசரின் பிரதிநிதி ஆலோசகர்களுடன் அமர்ந்து நிர்வாகம் நடத்தும் சபை.