தமிழ் தரிப்பு யின் அர்த்தம்

தரிப்பு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நிறுத்தம்.

    ‘பஸ் தரிப்பு’