தமிழ் தருமதி யின் அர்த்தம்

தருமதி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நிலுவை; பாக்கி.

    ‘நான் உனக்கு எவ்வளவு தருமதி என்று சொல்லு’