தமிழ் தரைச்சக்கரம் யின் அர்த்தம்

தரைச்சக்கரம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு தரையில் சுழலக் கூடிய சங்குசக்கரம்.