தமிழ் தர்ப்பை யின் அர்த்தம்

தர்ப்பை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (இந்து மதச் சடங்குகளில் பயன்படுத்தும்) நாணல்.