தமிழ் தற்காலம் யின் அர்த்தம்

தற்காலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நிகழும் காலம்.

    ‘தற்காலத் தமிழ்’
    ‘தற்கால இலக்கியங்கள்’