தமிழ் தளபாடம் யின் அர்த்தம்

தளபாடம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மேஜை, நாற்காலி போன்றவற்றைக் குறிக்கும் பொதுப் பெயர்.