தமிழ் தளவாய் யின் அர்த்தம்

தளவாய்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (அரசனின்) படைத் தலைவன்.