தமிழ் தழைச்சத்து யின் அர்த்தம்

தழைச்சத்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பயிர் தழைத்து வளரத் தேவைப்படும் சத்து.