தமிழ் தழையுரம் யின் அர்த்தம்

தழையுரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அடியுரமாக இடப்படும் தழை.