தமிழ் தவக்கம் யின் அர்த்தம்

தவக்கம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு தாமதம்.

    ‘சிமிண்டு கிடைக்காததால் வேலையில் தவக்கம்’