தமிழ் தவறணை யின் அர்த்தம்

தவறணை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மதுபானக் கடை.

    ‘கள்ளுத் தவறணை’
    ‘சாராயத் தவறணை’