தமிழ் தீவிரவாதி யின் அர்த்தம்

தீவிரவாதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தீவிரவாதத்தைக் கடைப்பிடிப்பவர்.