தமிழ் தாகசாந்தி யின் அர்த்தம்

தாகசாந்தி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தாகத்தைத் தணித்தல்.

    ‘தாகசாந்திக்கு இளநீர் அல்லது மோர்’