தமிழ் தானை யின் அர்த்தம்

தானை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு படை; சேனை.

    ‘தானைத் தலைவன்’