தாமதம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : தாமதம்1தாமதம்2

தாமதம்1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (ஒரு செயல் அல்லது நிகழ்வு நடப்பதற்கான) உரிய நேரம் கழிந்துவிட்ட நிலை.

  ‘வண்டி இரண்டு மணி நேரம் தாமதமா?’
  ‘தாமதமாக வந்த மாணவனை வகுப்பிற்குள் ஆசிரியர் அனுமதிக்கவில்லை’
  ‘இந்தக் கடிதத்தைத் தாமதம் செய்யாமல் அனுப்பிவிடுங்கள்’
  ‘அப்பா வீடு திரும்பத் தாமதமாகும்’

தாமதம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : தாமதம்1தாமதம்2

தாமதம்2

இடைச்சொல்

 • 1

  (‘செய்தது’ போன்ற தொழிற்பெயருடன் ‘தான்’ என்னும் சொல் இணைந்த தொடருக்குப் பின் வரும்போது) ‘சொன்ன அல்லது நிகழ்ந்த அதே கணம்’ என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் இடைச்சொல்; ‘உடனே’.

  ‘என்னைப் பார்த்ததுதான் தாமதம், இருக்கையை விட்டே எழுந்துவிட்டான்’
  ‘நான் ‘போ’ என்று சொன்னதுதான் தாமதம், சிட்டாகப் பறந்துவிட்டான்’