தமிழ் தாம்பூலம் யின் அர்த்தம்

தாம்பூலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெற்றிலைபாக்கு.

    ‘தாம்பூலம் போட்டுச் சிவப்பேறிய உதடுகள்’