தமிழ் தாமிரம் யின் அர்த்தம்

தாமிரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    செம்பு.

    ‘தாமிரப் பட்டயம்’