தமிழ் தாய்நாடு யின் அர்த்தம்

தாய்நாடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தானோ தன் பெற்றோரோ) பிறந்த நாடு.