தமிழ் தாய்ப்பால் யின் அர்த்தம்

தாய்ப்பால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தாயின் மார்பில் சுரக்கும் பால்.