தமிழ் தாயாதி யின் அர்த்தம்

தாயாதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தந்தையின் ஆண் மூதாதையர் வழியில் உறவினர்.