தமிழ் தாய்க்குலம் யின் அர்த்தம்

தாய்க்குலம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (உயர்வாகக் குறிப்பிடும்போது) பெண் இனத்தவர்.