தமிழ் தாரகை யின் அர்த்தம்

தாரகை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நட்சத்திரம்.

    ‘விண்ணில் ஒளிரும் தாரகை’