தமிழ் தாரா யின் அர்த்தம்

தாரா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மிகவும் குள்ளமாக இருக்கும் ஒரு வகை வாத்து.