தாலாட்டு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : தாலாட்டு1தாலாட்டு2

தாலாட்டு1

வினைச்சொல்

 • 1

  (குழந்தையைத் தூங்கவைப்பதற்காக) தாலாட்டுப் பாடுதல்.

  ‘குழந்தையைத் தொட்டிலில் போட்டுத் தாலாட்டினாள்’
  உரு வழக்கு ‘ரயிலின் சத்தமும் ஆட்டமும் அவனைத் தாலாட்டின’

தாலாட்டு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : தாலாட்டு1தாலாட்டு2

தாலாட்டு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  குழந்தையைத் தூங்கவைப்பதற்காக இனிய மெட்டுடன் பாடும் (மிக எளிமையான முறையில் அமைந்திருக்கும்) பாடல்.

  ‘அவளுடைய தாலாட்டைக் கேட்டபடியே குழந்தை தூங்கிவிட்டது’