தமிழ் தாளகதி யின் அர்த்தம்

தாளகதி

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    சீராக ஒலிக்கும் தாள லயம்.