தமிழ் தாளம்மை யின் அர்த்தம்

தாளம்மை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொன்னுக்குவீங்கி; அம்மைக்கட்டு.