தமிழ் தாளாத யின் அர்த்தம்

தாளாத

பெயரடை

  • 1

    தாங்க முடியாத.

    ‘தாளாத துன்பம்’