தமிழ் தாளாமல் யின் அர்த்தம்

தாளாமல்

வினையடை

  • 1

    தாங்க முடியாமல்.

    ‘துக்கம் தாளாமல் கதறிக்கதறி அழுதான்’