தமிழ் தாவங்கட்டை யின் அர்த்தம்

தாவங்கட்டை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு முகவாய்.