தமிழ் திசைச்சொல் யின் அர்த்தம்

திசைச்சொல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பண்டைத் தமிழகத்தை ஒட்டியிருந்த நிலப் பகுதிகளிலிருந்து வந்து வழங்கிய சொல்.