தமிழ் திசையறிகருவி யின் அர்த்தம்

திசையறிகருவி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு திசைமானி.