தமிழ் திட்டை யின் அர்த்தம்

திட்டை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சிறு மேடு; திட்டு.