தமிழ் திட்பம் யின் அர்த்தம்

திட்பம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு வலிமை; உறுதி.

    ‘அவர் மனத் திட்பம் வாய்ந்தவர்’
    ‘அறிவின் திட்பம்’