தமிழ் திடுமன் யின் அர்த்தம்

திடுமன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு யாருக்கும் அடங்காத குணம் படைத்த ஆண்.

    ‘இந்தத் திடுமனுடன் கதைப்பதில் எந்தப் பிரயோசனமும் இல்லை’