தமிழ் திடுமென்று யின் அர்த்தம்

திடுமென்று

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு திடீரென்று.

    ‘திடுமென்று ஊருக்குப் போகிறேன் என்கிறாயே, என்ன விஷயம்?’