தமிழ் திண்மம் யின் அர்த்தம்

திண்மம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும் கலைச்சொல்லாக) திடத் தன்மை; திட வடிவம்.