தமிழ் திணைக்களம் யின் அர்த்தம்

திணைக்களம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (அரசு) துறை.

    ‘தபால் திணைக்களம்’
    ‘கல்வித் திணைக்களம்’