தமிழ் தினை யின் அர்த்தம்

தினை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு வகைச் சிறுதானியம்.