தமிழ் திமிங்கலம் யின் அர்த்தம்

திமிங்கலம்

பெயர்ச்சொல்