தமிழ் திரவமானி யின் அர்த்தம்

திரவமானி

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    திரவங்களின் அடர்த்தியை அளவிட உதவும் சாதனம்.