தமிழ் திரிகை யின் அர்த்தம்

திரிகை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு எந்திரம்.