தமிழ் திருக்குட நீராட்டு விழா யின் அர்த்தம்

திருக்குட நீராட்டு விழா

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு குடமுழுக்கு.