தமிழ் திருக்கோயில் யின் அர்த்தம்

திருக்கோயில்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு