தமிழ் திருகணை யின் அர்த்தம்

திருகணை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பனை ஈர்க்கில் பின்னிய பிரிமணை.