தமிழ் திருச்சபைச் சட்டம் யின் அர்த்தம்

திருச்சபைச் சட்டம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    கத்தோலிக்கத் திருச்சபை விதித்துள்ள அதிகாரபூர்வமான சட்டதிட்டங்கள்.