தமிழ் திருத்தூதர் யின் அர்த்தம்

திருத்தூதர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    இயேசு கிறிஸ்துவின் கொள்கைகளைப் பரப்பவும் அவருடன் செயலாற்றவும் அவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பன்னிரண்டு சீடர்களில் ஒவ்வொருவரையும் குறிப்பிடும் பெயர்.